Hastanelerimiz

Bilgi:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Sağlıkta Kalite Değerlendirmesinde Son 6 Yıldır Mersin'de En Yüksek Puanı Almanın Grurunu Yaşıyoruz.

Detay

Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi

Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarındaolduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilimdallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi altdallar şunlardır:

 • Girişimsel kardiyoloji
 • Kalp elektrofizyolojisi

Tabii, alt dalların ortayaçıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacılarınçalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkânsağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı vesağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün enönemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Buhastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

 • Hipertansiyon
 • Aterosklerotikkalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
 • Kalpritmi bozuklukları (aritmiler)
 • Doğuştankalp hastalıkları

Nefroloji, endokrinoloji gibidalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlıolarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlıolarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık dakardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

Kardiyolijinin kullandığı tanıaraçlarından bazıları şunlardır:

 • Ekokardiyografi
 • Elektrokardiyografi(EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:
 • Kalp stres testi (“efor testi” ya da “eforlu EKG” olarak da bilinir)
 • Taşınabilir EKG aygıtı (“Holter monitörü” olarak da bilinir)
 • Kandaki kalp enzimlerinin düzeyleri
 • Koroner anjiyografi

Kardiyolojide, yataklı tedavi verdiği hastaları genel servis ve Koroner yoğun Bakım ünitelerinde(KYBÜ)yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ ‘ler genel durumu ağır açil  müdahale gereke bileçek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi)hastaların takip edildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların Kalp Ritimleri, Tansiyonları, Nabız sayıları, Kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup bu monitörler tesitedilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takip edilmektedir. Günümüzde artan ihtiyaçlar doğrultusunda Kalp Damar Hastalıkla  ıalanın da profesyonelleşmiş hastaneler kurulmaktadır. Türkiye’deki bu tip hastanelerden bazıları Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Siyami  Ersek ve Koşu yolu Kalp Damar Hastalıkları Hastanesidir.

 • Anatomi ve fizyoloji
 • Koroner dolaşım bozuklukları
 • Ani kardiyak ölüm ve tedavisi
 • Miyokard hastalıkları
 • Perikard hastalıkları
 • Kalp kapaklarının hastalıkları
 • Kalbin elektriksel sisteminin bozuklukları
 • Kalbin enflamasyon ve enfeksiyonları
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Kan damarlarının hastalıkları
 • Koroner arter hastalığında tıbbi müdahale işlemleri

Anatomi ve fizyoloji

Temel Anatomi (Kalbin yapısı)

 • Epikard
 • Perikard
 • Miyokard
 • Papillerkaslar
 • Endokard
 • Koronerdolaşım (Kalbin kan desteği)
 • Kalp kapakları

Dolaşım sistemi (Vücudun kandesteği)

 • Kalpdebisi
 • Kalphızı
 • Vaskülerdirenç (damar direnci)
 • Kandamarları

Pulmoner dolaşım (Kanınoksijenlenmesi)

 • Pulmonerarter
 • Pulmonerven

Kalpte uyarı iletimi (Kalbinelektriksel sistemi)

 • Kalbinelektriksel ileti sistemi
 • Aksiyonpotansiyeli
 • Ventriküleraksiyon potansiyeli
 • Sinoatriyaldüğüm
 • Atriyoventrikülerdüğüm
 • Hissdemeti
 • Purkinjelifleri

Temel kalp fizyolojisi

 • Sistol
 • Diyastol
 • Kalpsesleri
 • Önyük
 • Artyük
 • Kussmaul bulgusu

Koroner dolaşım bozuklukları

 • Ateroskleroz
 • Restenoz
 • Koroner kalp hastalığı (İskemik kalp hastalığı, koroner arter hastalığı)
 • Akut koroner sendrom
 • Anjina
 • Miyokardiyalenfark

Ani kardiyak ölüm ve tedavisi

 • Kardiyakarrest
 • Anikardiyak ölümün tedavisi (kardiyopulmoner resüsitasyon)

Miyokard hastalıkları

 • Kardiyomiyopati
 • Konjestifkalp yetmezliği
 • Ventikülerhipertrofi
 • Kalbinprimer tümörleri

Perikard hastalıkları

 • Perikardit
 • Perikardiyaltamponad
 • Konstriktifperikardit
 • Kalp kapaklarının hastalıkları
 • Aortikkapağın hastalıkları
 • Mitralkapağın hastalıkları
 • Pulmonerkapağın hastalıkları
 • Triküspidkapağın hastalıkları

Kalbin elektriksel sistemininbozuklukları

 • Kardiyakaritimler
 • Bigemini
 • Prematürventriküler kontraksiyon
 • Ventrikülertaşikardi
 • Ventrikülerfibrilasyon
 • Hastasinüs sendromu
 • Dalblokları
 • Kalpblokları
 • Kalbin elektriksel sisteminin özel bozuklukları

Kalbin enflamasyon ve enfeksiyonları

 • Endokardit
 • Miyokardit
 • Perikardit

Konjenital kalp hastalıkları

 • Atriyalseptal defekt (ASD)
 • Ventrikülerseptal defekt (VSD)
 • Patentduktus arteriyozus (PDA)
 • Biküspidaortik kapak (BAK)
 • Fallottetralojisi (FT)
 • Büyük damarların transpozisyonu (BDT)

Kan damarlarının hastalıkları

 • Vaskülit
 • Ateroskleroz
 • Anevrizma
 • Variközvenler (varis)
 • Ekonomiksınıf sendromu
 • Aortkoarktasyonu
 • Aortdiseksiyonu
 • Karotidarter hastalığı
 • Karotidarter diseksiyonu

Koroner arter hastalığında tıbbi müdahale işlemleri

 • Aterektomi
 • Anjiyoplasti(anjiyo) (PTCA)
 • Stentleme
 • Koroner arter baypas cerrahisi
Sosyal Medya :

Online Hızlı İşlemler

Online işlemler bölümünden kolay ve hızlı şekilde randevu alabilir,
tahlil sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

Erdemli Yenişehir Hastanesi Bizi Arayın Online Laboratuvar