Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi Online Randevu AlRandevu Al
Türkçe English
SGK Anlaşmamız Vardır Yenişehir Hastanesi Güneş
Op. Dr. Sinan ASLAN

Op. Dr. Sinan ASLAN

Eğitim ve İş Durumu   :

 

 • Erdemli Devlet Hastanesi (2018-2020) Başhekim yardımcısı
 • Elbistan Devlet Hastanesi (2015-2017) genel cerrahi uzmanı
 • Ermenek Devlet Hastanesi (2013-2015) genel cerrahi uzmanı
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi   Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi (2008-2013)
 • İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  ( 2001-2007)
 • Erdemli Lisesi YDA (1997-2001)
 • Sultanakın İlköğretim okulu (1994-1997)

 

Yabancı Dili                    : İngilizce                                                                                                                                 

                                          

Uzmanlık Tez Konusu    

 “Kolon Kanserlerinde ve Kolon Poliplerinde Serum Plazma Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL ) düzeylerinin karşılaştırılması”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Medeniyet Üniversitesi  Göztepe EAH Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, 2013

 

Endoskopi Eğitimi        : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Endoskopi Ünitesi             ( 2008 - 2013 ) ( Türk Cerrahi Derneği'nce onaylanmıştır.)

 

 

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar:

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Kolon Rektum Cerrahi Derneği
 • Meme Hastalıkları Derneği
 • Endoskopi Laparoskopi Cerrahi Derneği

 

Katıldığı Kurs ve Seminerler :

 • Kolonoskopi  ve Endoskopi Eğitimi (2008-2013 Göztepe EAH)

 

 • Periferik Damar Cerrahisi Kursu TCD (2012)

 

 • Zor Yara ve Yanık Kursu TCD (2011)

 

 • Stapler Eğitimi Kursu TCD (2012)

 

 

Katıldığı Kongreler ve Sempozyumlar:

 

 1. 1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, 10-12 Mart 2011, İstanbul.
 2. 3. Endokrin Cerrahi Temel Eğitimi Çalıştayı, 17-20 Kasım 2011, Antalya.
 3. XIll. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya
 4. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kolorektal Kanser Workshop,    02-03 Haziran 2011
 5. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016 Antalya
 6. 2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 23-26 Kasım 2017 Antalya

 

Kongre Bildirileri :

 

1-      Endoscopic Morcellation Of Gastric Phytobezoar Lead To Gastric Outlet Obstruction Following Gastric Surgery. İbrahim Ali ÖZEMİR, Çağrı BİLGİÇ, Barış BAYRAKTAR, Haydar YALMAN, Sinan ASLAN, Mustafa DEMİR, Ender ANILIR, Rafet YİĞİTBAŞI.  XVI. Annual meeting of the European Society of Surgery, 22-24 November 2012, İstanbul.

 

2-     Künt Travma Sonrası Dispnenin Nadir Bir Nedeni: Diafragma Rüptürüne Bağlı Karaciğerin Sağ Hemitoraksa Herniasyonu. İbrahim Ali ÖZEMİR, Barış Tuba ATAK, Sinan ASLAN, Mustafa DEMİR, Salih BÖLÜK, Haydar YALMAN, Rafet YİĞİTBAŞI. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir.BAYRAKTAR,

 

3-   İleus ön tanısı ile netilmisin metil sülfat uygulanan hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Bayraktar B, Demiral G, Özçelik A, Atak T, Aslan S, Güzel P 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye. 26-29 Mayıs 2010. P24

 

4-   Comparison Of The Diagnostic Value ‘Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin’ In The Patients With Colorectal Cancer Versus Normal Colonoscopy, 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, AVUSTURYA, 19-22 Haziran 2013

 

5-     Acil abdominal tümör cerrahisinde Eviserasyon ve Evantrasyonu önlemek için kullanılan Ventrofilin erken ve geç dönem sonuçlarının Polidiaxanon(PDS) kullanan hastalarla retrospektif olarak karşılaştırılması. Barış Bayraktar, İbrahim Ali Özemir, Sinan Aslan, Yahya Çelik, Ercüment Tombalak, Ahmet Yılmaz, Sümeyra Bölük, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012.

 

 

 

Araştırmalar ve Yayınlar:

Sci,Ssci,Ahci İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

 1. The Effect of Thyroid-Stimulating Hormone on Tumor Size in Differentiated Thyroid Carcinoma I.A. Ozemir, B. Gurbuz, B. Bayraktar, S. Aslan, H. Yalman, R. Yiğitbaşı, O. Alimoglu.  Indan J Surg DOI 10. 1007/s12262-014-1084-8  22 january 2014

 

 1.  A Rare Tumour of the Breast: Carcinosarcoma

 Sinan Aslan, Oktay Yener, Duygu Kösemetin, Mehmet Buldanlı, Orhan Alimoglu, Ahmet Yılmaz Hellenic J Surg (2014) 86: 178. doi:10.1007/s13126-014-0123-z

 

 1.  Application of Solid Carbon Dioxide as a Novel Hemostatic Agent on a Hepatectomy Model in Rats. Ibrahim Ali Ozemir, Cagri Bilgic, Erman aytaç, Sinan Aslan, Barıs Bayraktar, Banu Isbilen, Ebru Zemheri, Duygu Kösemettin, Rafet Yigitbası, Orhan Alimoglu. Biomedical Research 2016; 27 (3): 860-866

 

 1. Amyloid Goiter related with Crohn’s disease: A rare association Amyloid goiter secondary to Crohn’s disease. Ibrahim Ali Ozemir, Cagrı Bilgic, Barıs Bayraktar, Sinan Aslan, Ebru Zemheri, Haydar Yalman, Rafet Yigitbası. International Journal of Surgery Case Reports 5 (2014) 480-483

 

 1. Comparison Of The Diagnostic Value ‘Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin’ In The Patients with Colorectal Cancer Versus Normal Colonoscopy, Ozemir A, Aslan S, Bayraktar B, Eren T, Isbilen B, Yalman H, Yigitbasi R, Alimoglu O. 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, AVUSTURYA, 19-22 Haziran 2013.

 

Yurtiçi Yayınlar:

 

 1.  A Rare Cause of ıleus: Gallstone ( Nadir Bir İleus Nedeni: Safra Taşı)

 Bülent Gürbüz, Fatih Büyüker, Tuba Atak, Sinan Aslan, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı  JAEMCR 2012;3:102-4

 

 1. A Retrospective Analysis of Early and Late Term Complications in Patients who Underwent Application of Retention Sutures for Gastrointestinal Tract Malignancies B. Bayraktar, I.A. Ozemir, J. Sağıroğlu, S. Aslan, G. Demiral Ulusal Cer Derg 2015;31:15-9 DOI: 10.5152/UCD.2014.2352

 

 1. Tümör taklidi yapan bir ileri yaş Morgagni hernisi olgusu  Sinan ASLAN, Halil TÖZÜM, Salih BÖLÜK, Tahir Şevval EREN. Doi:10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.188

 

Online Randevu Online Labratuvar Online Radyoloji E- Bebekler Sağlık Ekibimiz Fotoğraf Galerisi